Kdo má zájem o spoluprác a chod hřiště hlaste se! :-)

02.07.2015 12:36

Prosíme všechny, kdo mají zájem spolupracovat, aby nahlásili své kontakty a někdy mezi 8.7-13.7. bychom se sešli na hřiši někdy po 18hod a domluvili se jak dál. Den a čas upřesníme.

Váš webmaster

Zpět